KolibaZameranie objektu a jeho digitalizácia v mierke 1:50,

1. publikácia     28.05.2015
Aktualizované   28.05.2015